Rozvrh
Fly4Fit

V prípade akýchkoľvek otázok, nás neváhajte kontaktovať prostredníctvom kontaktného formulára, telefonicky alebo emailom.

Chcem vedieť viac

Rozvrh Štúdio

Rozvrh Outdoor

Momentálne Outdoor cvičenia neprebiehajú

Rozpis cvičení

Na hodiny vo Fly4Fit Štúdiu v Stupave je potrebné sa prihlásiť cez náš rezervačný systém najskôr 7 dní vopred, na prebiehajúce detské kurzy nie je potrebné sa prihlasovať na každú hodinu. Ak sa hodina v danom týždni v rezervačnom systéme nenachádza, znamená to, že je výnimočne zrušená. Na jednu mailovú adresu je možné rezervovať len jedno miesto. Počet 3/5 pri hodine znamená 3 obsadené miesta z maximálnej kapacity 5. Vhodné je sa do rezervačného systému registrovať (ak sa plánujete zúčastniť viac ako jednej hodiny).

Odporúčame rezerváciu urobiť najneskôr 24 hodín vopred, cvičíme pri počte prihlásených 2. Pri stave 0 a 1 prihlásený bude hodina zrušená 2 hodiny pred jej začiatkom, v prípade nedostatočného počtu prihlásených bude hodina zrušená a budete o tom informovaní na zadanom emaili, resp. sms zaslanou na telefónne číslo uvedené v rezervácii.

Rezervácia ZÁVÄZNÁ a je možné zrušiť najneskôr 24 hodín vopred cez link, ktorý Vám príde v potvrdzujúcom emaili. Pri zrušení rezervácie menej ako 24 hodín vopred (mailom na adresu info@fly4fitstudio.sk alebo správou priamo inštruktorke) Vám bude hodina účtovaná tak, ako by ste na nej boli – t.j. plnou cenou, v prípade predplatených hodín bude odpísaná z permanentky.

Zároveň v prípade naplnenia kapacity cvičenia umožňujeme prihlásenie sa ako NÁHRADNÍK – v takomto prípade Vás systém automaticky posunie na riadne miesto v prípade odhlásenia sa niektorého z prihlásených a o uvoľnenom mieste budete informovaný mailom alebo sms-kou.

Z tohto dôvodu si vyhradzujeme právo požadovať plnú sumu za cvičenie, v prípade neospravedlnenej absencie alebo v prípade odhlásenia sa menej ako 3 hodiny pred začiatkom cvičenia, formou prevodu na náš účet SK10 5600 0000 0055 1719 2001. Pokiaľ Vašu podĺžnosť voči nášmu štúdiu nevyrovnáte, ďalšia rezervácia Vám nebude umožnená.

V prípade detských kurzov sa na kurz zapisuje na celý školský rok na základe vyplnenia prihlášky a úhrady kurzu. Kurzovné je rozdelené do 3 platieb za jednotlivé trimestre a uhrádza sa pred prvou hodinou začínajúceho kurzu resp. trimestra. Kurzovné je platné 12 – 14 týždňov v závislosti od typu kurzu od pripísania čiastky na náš účet a v prípade neabsolvovania celého kurzu sa kurzovné NEVRACIA.

Rozvrh v rezervačnom systéme aktualizujeme vždy v príslušnom týždni, t.j. v prípade nezrovnalostí v rozvrhu na tejto stránke a v rezervačnom systéme je platný ten v rezervačnom systéme.

Ak máte ďalšie otázky, píšte na info@fly4fitstudio.sk

Pozor!

Vzhľadom na protipandemické opatrenia prispôsobujeme aj rozvrh štúdia ako aj kapacitu cvičení aktuálne platným nariadeniam ÚVZ SR.

Pokiaľ bude okres Malacky zaradený do zelenej farby, kapacita cvičení ako aj rozdelenie klientely sa nemení. Prechodom do oranžovej fázy prejde štúdio do režimu rozdelenia cvičení pre očkovaných, pre OTP (očkovaní, testovaní, po prekonaní covid-19) a základ (všetci bez rozdielu), pričom v skupine očkovaných cvičíme v plnej kapacite a v skupine OTP a základ upravujeme maximálnu kapacitu na 3 cvičiacich. Zároveň si vyhradzujeme právo zvýšenia ceny za cvičenie pri zníženej kapacite.

Detské kurzy FlyKids a PoleKids prebiehajú v uzavretých skupinách, ktoré sa riadia podobnými pravidlami, ako sú platné na školách: deťom odporúčame cvičiť v látkovom rúšku, v prípade výskytu pozitívneho dieťaťa na cvičení sa celá skupina presúva do karantény na 14 dní. Ak je dieťa očkované, alebo má oboch rodičov očkovaných a nejaví príznaky ochorenia, nie je potrebné ísť do karantény a bude v cvičení pokračovať buď vo svojej skupine alebo presunom do inej skupiny na 2 týždne.

V prípade zatvorenia štúdia nariadením ÚVZ SR vzhľadom na pandemickú situáciu v okrese Malacky bude výuka na detských kurzoch aj otvorených hodinách pre dospelých prerušená. Predplatené hodiny vo forme permanentiek aj kurzovného zostávajú v platnosti a bude ich možné plnohodnotne čerpať opäť po otvorení štúdia.

Sledujte naše sociálne siete (Facebook, Instagram), kde vždy informujeme o aktuálnych zmenách cvičení vyplývajúcich z aktuálnych opatrení. Zároveň v prípade naplnenia kapacity cvičenia umožňujeme prihlásenie sa ako NÁHRADNÍK – v takomto prípade Vás systém automaticky posunie na riadne miesto v prípade odhlásenia sa niektorého z prihlásených a o uvoľnenom mieste budete informovaný mailom alebo sms-kou.

Z tohto dôvodu si vyhradzujeme právo požadovať plnú sumu za cvičenie, v prípade neospravedlnenej absencie alebo v prípade odhlásenia sa menej ako 3 hodiny pred začiatkom cvičenia, formou prevodu na náš účet SK10 5600 0000 0055 1719 2001. Pokiaľ Vašu podĺžnosť voči nášmu štúdiu nevyrovnáte, ďalšia rezervácia Vám nebude umožnená.

Táto stránka používa súbory cookies, ktoré nám umožňujú identifikovať zlepšenia našich služieb. Viac informácií