Rozvrh
Fly4Fit

V prípade akýchkoľvek otázok, nás neváhajte kontaktovať prostredníctvom kontaktného formulára, telefonicky alebo emailom.

Chcem vedieť viac

Rozvrh Štúdio

Rozvrh Outdoor

Rozvrh Outdoor

Momentálne Outdoor cvičenia neprebiehajú

Rozpis cvičení

Na hodiny vo Fly4Fit Štúdiu v Stupave je potrebné sa prihlásiť cez náš rezervačný systém najskôr 7 dní vopred, na prebiehajúce detské kurzy nie je potrebné sa prihlasovať na každú hodinu. Ak sa hodina v danom týždni v rezervačnom systéme nenachádza, znamená to, že je výnimočne zrušená. Na jednu mailovú adresu je možné rezervovať len jedno miesto. Počet 3/5 pri hodine znamená 3 obsadené miesta z maximálnej kapacity 5. Vhodné je sa do rezervačného systému registrovať (ak sa plánujete zúčastniť viac ako jednej hodiny).

Odporúčame rezerváciu urobiť najneskôr 24 hodín vopred, pri stave 0 prihlásených deň vopred bude hodina zrušená. Cvičíme pri počte prihlásených 3, v prípade nedostatočného počtu prihlásených bude hodina zrušená 4 hodiny vopred a budete o tom informovaní na zadanom emaili, resp. sms zaslanou na telefónne číslo uvedené v rezervácii.

Rezerváciu je možné zrušiť najneskôr 24 hodín vopred cez link, ktorý Vám príde v potvrdzujúcom emaili. Pri zrušení rezervácie menej ako 24 hodín vopred (mailom na adresu info@fly4fitstudio.sk alebo správou priamo inštruktorke) Vám bude hodina účtovaná tak, ako by ste na nej boli – t.j. plnou cenou, v prípade predplatených hodín bude odpísaná z permanentky.

V prípade kurzov sa kurzovné uhrádza najneskôr po prvej hodine začínajúceho kurzu, za poplatok je možné absolvovať aj jednorazovú hodinu. Kurzovné je platné 6 - 12 týždňov v závislosti od typu kurzu od pripísania čiastky na náš účet a v prípade neabsolvovania celého kurzu sa kurzovné nevracia.

Rozvrh v rezervačnom systéme aktualizujeme vždy v príslušnom týždni, t.j. v prípade nezrovnalostí v rozvrhu na tejto stránke a v rezervačnom systéme je platný ten v rezervačnom systéme.

Ak máte ďalšie otázky, píšte na info@fly4fitstudio.sk

Pozor!

Rezervácia je ZÁVÄZNÁ, je možné ju urobiť najskôr 7 dní vopred a zrušiť ju najneskôr 24 hodín pred začiatkom cvičenia prostredníctvom linku, ktorý Vám príde v potvrdzujúcom emaili (text s uvedením termínu na zrušenie hodiny funguje ako priamy link na zrušenie). V prípade odhlásenia sa z vážnych dôvodov menej ako 24 hodín vopred je potrebné kontaktovať priamo inštruktorku daného cvičenia (kontakt je uvedený v potvrdzujúcom maili) alebo mailom na info@fly4fitstudio.sk; zabezpečíme Vaše odhlásenie zo systému a uvoľnenie miesta pre ďalších záujemcov.

Zároveň v prípade naplnenia kapacity cvičenia umožňujeme prihlásenie sa ako NÁHRADNÍK – v takomto prípade Vás systém automaticky posunie na riadne miesto v prípade odhlásenia sa niektorého z prihlásených a o uvoľnenom mieste budete informovaný mailom alebo sms-kou.

Z tohto dôvodu si vyhradzujeme právo požadovať plnú sumu za cvičenie, v prípade neospravedlnenej absencie alebo v prípade odhlásenia sa menej ako 3 hodiny pred začiatkom cvičenia, formou prevodu na náš účet SK10 5600 0000 0055 1719 2001. Pokiaľ Vašu podĺžnosť voči nášmu štúdiu nevyrovnáte, ďalšia rezervácia Vám nebude umožnená.

Táto stránka používa súbory cookies, ktoré nám umožňujú identifikovať zlepšenia našich služieb. Viac informácií