Aktivity pre mamičky s deťmi
Fly4Fit

Aktivity pre mamičky s deťmi

Chcem vedieť viac
Aktivity pre mamičky s deťmi
MamaYoga

MamaYoga

MamaYoga je spojenie postnatálnej jógy pre mamičky a stimulácie detičiek už od veku 6 týždňov hravou formou. U žien sa zameriava na spevnenie svalov stredu tela a panvového dna, zrelaxovanie a u bábätiek ponúka komplexnú stimuláciu zmyslov spolu s pohybom a rytmom.

Cvičenie ponúka všetko od masáže bábätka, cez správne držanie tela ženy, ponaťahovania a strečingu až po relaxáciu. Veľa pohybov sprevádzajú pesničky a riekanky, čím sa podporí psychomotorický vývoj detičiek a uľahčí sa prechod k ďalšiemu vývojovému míľniku. Súčasťou cvičenia je aj správna manipulácia s bábätkom. Staršie detičky sú priamo zapojené do cvičenia v závislosti od veku a prejaveného záujmu.

MamaYogu vedie Adelka Matej Kučerová, bývalá profesionálna tanečnica a absolventka FTVŠ, mamina dvoch detí, ktorá sa niekoľko rokov venuje jóge a jej rôznym formám. MamaYoga je v našom štúdiu vedená formou 6-lekciového kurzu, v ktorom jednotlivé lekcie na seba nadväzujú, maximálna kapacita je 6 mamičiek s deťmi.

Cena kurzu je 36€, je možné ho uhradiť vopred prevodom na náš účet alebo v hotovosti priamo na cvičení, pričom v prípade vymeškania umožňujeme jednu náhradu. Pri vstupe mamička a dve deti je cena 54€ za kurz. Neprítomnosť na lekcii je potrebné ohlásiť najneskôr 12 hodín pred začiatkom lekcie, neospravedlnená neprítomnosť bude považovaná za riadne navštívenú hodinu. Nie je možné vrátiť kurzovné za vymeškané hodiny; rodič pri prihlasovaní berie na vedomie, že hradí kurz ako celok a svojou neprítomnosťou blokuje miesto pre ďalších záujemcov. Úhradou kurzu vyjadrujete súhlas s našimi Všeobecnými obchodnými podmienkami, ktoré sú uverejnené na tomto webe.

BabyDance

BabyDance

BabyDance je tanečná pre deti už od jedného roka, ktorá je vedená formou hravého kurzu v plnom súlade s vekom a zrelosťou detí. Cieľom kurzu je zvyšovať pohybovú aktivitu detí a prehlbovať ich záujem o pohyb ako taký. Krúžok sa zameriava na hudobno-pohybovú výchovu – základné držanie tela, pohybové hry so spevom, rytmické využitie tanečných hier. Deti nacvičujú malé choreografie a tančeky v rôznom štýle, veľa sa hrajú a pracujú s rôznymi pomôckami: stuhy, lopty, hudobné nástroje, koberčeky proti plochým nôžkam.

BabyDance ponúka naše štúdio ako 12-týždňový kurz, v ktorom sú deti rozdelené do skupín podľa veku: prvá skupina je pre detičky od 1 roka do 2, druhá skupina od 2 do 3 rokov. Cvičíme v skupinke maximálne 8 detí, do cvičenia sú zapojené aj mamičky.

BabyDance aj Tanečnú v našom štúdiu zastrešuje Evička Minárová, absolventka VŠMU odbor pedagogika tanca pre deti.

Cena kurzu je 50€, hodiny je potrebné si vyčerpať v príslušnom trimestri. Kurz sa hradí vopred prevodom na náš účet alebo v hotovosti na prvej hodine. Platnosť vystavenej permanentky je 12 týždňov, t.j. v prípade vymeškania umožňujeme dve náhrady v cene kurzu. Kurzovné nevraciame.

Táto stránka používa súbory cookies, ktoré nám umožňujú identifikovať zlepšenia našich služieb. Viac informácií