Aktivity pre deti od troch rokov
Fly4Fit

Aktivity pre deti od troch rokov

Chcem vedieť viac
Aktivity pre deti od troch rokov
Tanečná

Tanečná

Naša tanečná prípravka je určená pre deti, najmä tancachtivé detičky vo veku už od 3,5 roka, vedená formou kurzu. Ak je voľná kapacita, je možné sa do kurzu pridať aj neskôr. Na kurzy sa zapisuje vždy v septembri, platby sú rozdelené do troch trimestrov v trvaní 12 týždňov. Počas práznin a sviatkov výuka neprebieha.

Štýlovo vychádza zo základov klasického a moderného tanca, deti sa vždy naučia v prvej polovici hodiny niečo z teórie tanca, čo v druhej polovici hodiny využijú pri nácviku choreografií na súčasné hity. Choreografie sú primerané ich veku, veľmi príjemne a vtipne vyskladané. V pravidelných intervaloch usporadúvame aj malé predstavenia pre rodičov a priateľov.
Tanečná je vedená profesionálnou pedagogičkou tanca pre deti Evkou Minárovou, ktorá si deti veľmi rýchlo získa. Kurz prebieha iba počas školského roka, je potrebné si predplatiť minimálne 6 hodín, pričom v prípade neúčasti sa platba presúva do ďalšej hodiny. Aktuálne máme kurzy rozdelené podľa veku detí: dve skupinky od 3 rokov do 4 vždy v pondelok popoludní, skupinka od 5 rokov do 7 a najstaršia skupina detí od 8 rokov vo štvrtok popoludní.
Posledné voľné miesta máme v podnelok 15:10 pre deti vo veku 4-5 rokov a vo štvrtok 16:10 pre deti 6-7 ročné.

V prípade, ak bude musieť byť výuka prerušená nariadením vlády, kurzy budú prerušené na dobu uzavretia štúdia a následne budeme pokračovať po otvorení.

Pre záväzné prihlásenie na kurz je potrebné vyplniť prihlášku a uhradiť kurzovné prevodom na náš účet.

Kurzovné počas školského roka je rozdelené na 3 trimestre; cena trimestra je 60€ - obsahuje 10 lekcií a 2 náhrady.
Kurzovné sa hradí vopred prevodom na náš účet tak, aby čiastka bola ku dňu prvej hodiny nového trimestra pripísaná na náš účet. V prípade, ak nebude kurz uhradený pred prvou hodinou, dieťa na neho nie je možné zapísať. Kurzovné nevraciame.

Gymnastika

Gymnastika

Gymnastická prípravka je určená pre predškolákov už od 4 rokov a zameriava sa na celkový pohybový rozvoj detí, ktoré sa ešte len učia svoje svaly ovládať a zapájať do pohybu väčšie svalové skupiny. Výber cvikov je vo veľkej miere ovplyvnený nízkou koordinačnou schopnosťou detí, ktorú sa snažíme citlivo rozvíjať pomocou nenáročných cvičení a hier.

Úvod hodiny je venovaný zahriatiu tela formou hravého vybehania detí so zapojením rôznych povelov na zastavenie, sedy, drepy, ľah, zmenu smeru pohybu a podobne. Väčšiu časť hodiny tvorí nácvik základných gymnastických prvkov ako je kotúľ, stojka, mlynské koleso s ohľadom na schopnosti dieťaťa. Inštruktorka zohľadňuje individuálne potreby detí a úroveň cvičenia každému doslova našije na jeho schopnosti tak, aby sa neustále rozvíjali a napredovali v pohybovom vývoji. Cviky sa v rámci 60-minútovky dynamicky menia a udržiavajú pozornosť dieťaťa, cvičenie dopĺňajú aj rôzne pomôcky, ktoré pomáhajú zvýšiť koncentráciu dieťaťa na hru i cvičenia.

Cvičenie je podporou aj pre zdravé nožičky, správnym strečingom sa upravuje postavenie chodidiel, otvárajú sa bedrové kĺby, zlepšuje sa držanie tela a zabezpečuje sa rovnomerné zaťažovanie nožičiek.

Kurz vedie Mirka Procházková, absolventka športového gymnázia, inštruktorka viacerých skupinových cvičení pre dospelých so zameraním na správne držanie tela a predchádzanie bolestiam kĺbov a chrbta.

Cena kurzu je 27€, v prípade jednorazového vstupu sa platí 6€ na dieťa (ak chcete prísť jednorazovo, je potrebné sa u inštruktorky vopred informovať o voľnej kapacite). Kurz sa hradí vopred prevodom na náš účet alebo v hotovosti na prvej hodine. Platnosť vystavenej permanentky je 12 týždňov, t.j. v prípade vymeškania umožňujeme dve náhrady v cene kurzu. Kurzovné nevraciame.

KidsFlyfit

KidsFlyfit

Detský flyfit je cvičenie pre deti v špeciálnej zavesenej sieti, ktorá vďaka svojej nestabilite pomáha zapájať do pohybu svaly celého tela. Sieť je veľmi hravá a inšpiratívna pomôcka pre všetky deti, ktoré radi lezú, hojdajú a zamotávajú sa a neboja sa výšok. Vyžaduje si však dobrú orientáciu v priestore a aspoň základné poznanie svojho tela, preto necvičíme s deťmi mladšími ako 8 rokov. Na všetkých hodinách KidsFlyfit nacvičujeme aj malé choreografie a zostavy, v ktorých ukážeme, čo sa deti naučili.

Súčasťou cvičenia sú aj jednoduchšie akrobatické prvky s rôznou obtiažnosťou v závislosti od veku detí, pričom povinne používame aj ochranné pomôcky ako gymnastické matrace. Pred nástupom do kurzu je nutné, aby rodič podpísal prihlášku a proložil k nej kópiu preukazu poistenca.
Maximálna kapacita je 6 detí. Kurzy sú rozdelené podľa skúseností detí a obtiažnosti kurzu, nové deti berieme iba na základe náboru, ktorý sa zvačajne koná začiatkom školského roka. Nie je možné sa pridať do rozbehnutého kurzu!

Cena kurzu je 68€ na trimester. Kurz sa hradí vopred prevodom na náš účet alebo v hotovosti na prvej hodine. V prípade vymeškania umožňujeme jednu náhradu v cene kurzu. Kurzovné nevraciame.

FlyKids

FlyKids

FlyKids je novinkou v našej ponuke, s ktorou meníme nielen názov, ale aj zameranie a obsah pôvodného civčenia KidsFlyfit - detský flyfit, nakoľko sa nám osvedčilo rozšírenie týchto hodín aj o nové vybavenie: vzdušné kruhy, vzdušné šály či pole dance tyče. FlyKids sa zameriava na vdzušnú akrobaciu na plachtách, kruhoch, šáloch, ktoré
vďaka svojej nestabilite pomáha zapájať do pohybu svaly celého tela. Všetky tieto pomôcky sú veľmi hravé a inšpiratívne pre všetky deti, ktoré radi lezú, hojdajú a zamotávajú sa a neboja sa výšok. Vyžaduje si však dobrú orientáciu v priestore a aspoň základné poznanie svojho tela, preto necvičíme s deťmi mladšími ako 8 rokov. Na všetkých hodinách FlyKids nacvičujeme aj malé choreografie a zostavy, v ktorých na tématických vystúpeniach ukážeme, čo sa deti naučili.

Súčasťou cvičenia sú aj jednoduchšie akrobatické prvky s rôznou obtiažnosťou v závislosti od veku detí, pričom povinne používame aj ochranné pomôcky ako gymnastické matrace. Pred nástupom do kurzu je nutné, aby rodič podpísal prihlášku a proložil k nej kópiu preukazu poistenca.
Kurzy sú rozdelené podľa skúseností detí a obtiažnosti kurzu. AKTUÁLNE MÁME VŠETKY MIESTA OBSADENÉ NA CELÝ ŠKOLSKÝ ROK 2020/21 vrátane miesto náhradníkov v prípade ochorenia; nie je možné zobrať nové deti ani na miesto náhradníka, ani na riadne miesto v kurze.

Pred začiatkom kurzu (na začiatku školského roka) je potrebné podpísať zákonným zástupcom prihlášku. Maximálna kapacita je 5 detí na tréning. Kurz je rozdelený do 3 trimestrov v trvaní 14, 10 a 10 týždňov, počas prázdnin a sviatkov kurzy pre deti neprebiehajú.

Kurz je rozdelený na 3 trimestre:
jesenný v trvaní 14 týždňov (cena 98€, možnosť max 3 náhrad v dohodnutom termíne)
zimný v trvaní 10 týždňov (cena 70€, max 2 náhrady v dohodnutom termíne)
jarný v trvaní 10 týždňov (cena 70€, max 2 náhrady v dohodnutom termíne)

Kurz sa hradí vopred vždy za príšlušný trimester prevodom na náš účet, pričom je potrebné, aby čiastka bola pripísaná na náš účet pred prvou hodinou (inak nebude možné dieťa na kurz zapísať). Náhrady je potrebné si vopred dohodnúť kvôli voľnej kapacite. Podmienkou zapísania do kurzu je vyplená a podpísaná prihláška. Kurzovné nevraciame.

Táto stránka používa súbory cookies, ktoré nám umožňujú identifikovať zlepšenia našich služieb. Viac informácií